top of page

Specjaliści po polsku

 

Logopeda po polsku

Justyna Świeżak 

 

Paris (75)

el :+33 7 66 15 79 53

e-mail : justyna.swiezak92@gmail.com

Justyna Kmieć

 • nauczyciel języka polskiego i historii, pedagog, nauczyciel dzieci romskich, nauczyciel języka polskiego jako obcego,

 • oligofrenopedagog pracujący z dziećmi i młodzieżą z różnymi deficytami rozwojowymi i trudnościami w relacjach społecznych,

 • terapeuta pedagogiczny, specjalista w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią),

 • terapeuta zaburzeń komunikacji, pracujący z dziećmi z  autyzmem, afazją, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa

 • logopeda zajmujący się diagnozą, stymulacją rozwoju mowy i terapią zaburzeń

Orléans (45)

Tel : 06 95 21 92 17

e-mail : kmiecjust@gmail.com

 

OFERTA


 

 

Psycholog po polsku

 

Faustyna Mounis

Paris (75)

 

Doktor psychologii klinicznej, terapeuta, wykładowca.

 

Pracuje z dziećmi dwujęzycznymi, nastolatkami, osobami dorosłymi i rodzinami.

Autorka badań i publikacji dotyczących dwujęzyczności i dwukulturowości. Ekspert i trener ODN Stowarzyszenia Wspólnota Polska, koordynator Polonijnej Poradni Metodycznej. Psycholog kliniczny w Service d’Accompagnement à la Vie Sociale. Członek francuskiego stowarzyszenia promującego dwujęzyczność Café Bilingue, były członek zespołu badań nad językiem na Uniwersytecie w Poitiers. Pracuje w nurcie terapii humanistycznej. Prywatnie mama czterech dwujęzycznych chłopców.

Prowadzi konsultacje dla dzieci dwujęzycznych i ich rodzin między innymi w następujacym zakresie:

 • trudności emocjonalne i społeczne

 • zaburzenia rozwojowe

 • trudności w przeżywaniu rozłąki, emigracji

 • poradnictwo w wychowaniu dwujęzycznym

 • koordynacja z francuskimi specjalistami i instytucjami

Gabinet:   11 b avenue Elisée Reclus 7507 PARIS

Kontakt:  tel. 0660360815

mail: faustynamounis@gmail.com

 

OFERTA

Psycholog po polsku

Anna Przewłocka- Alves

 

CESSON (77)

 • Kontakt :  06 95 43 08 26 (Pon. – Sob. 9.00 -18.00)

                    przewlocka@yahoo.fr

OFERTA

Psycholog po polsku

Anna Przewłocka- Alves

CESSON (77)

 • Prise de RDV par téléphone : 06 95 43 08 26 (Lun – Sam 9h – 18h)

                                             przewlocka@yahoo.fr

OFERTA

 

Sofrolog po polsku  

Lidia STANKIEWICZ 

 

Paris (75) – 47 rue Copernic

Kontakt : 06.77.19.75. 32

Jestem terapeutą pracujacą z dorosłymi i z dziećmi. Moja praktyka zawiera: terapię integrujacą, terapię rodzinną i dziecięcą. Posluguję sie rownież hipnoza (Dyplom Mistrz Hypnozy) i Sofrologia (sophrologue )

Te domeny funkcjonują szczególnie dobrze u dzieci w przypadkach stresu,  w stanach lekowych, u dzieci z opóżnieniem w nauczaniu, problemami ze snem, uzależnienia od gier komputerowych i wszystkich innych uzależnieniach oraz wszystkich problematyk psychiczno-fizycznych.

Zapraszam do obejrzenia mojej strony internetowej.

OFERTA

bottom of page